Om Cookies

Europaplads 16, 1. sal
8000 Århus C

Tlf. 8615 3599
ruby@ruby-rejser.dk

 

Cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra vår hemsida för att glädja våra användare. Du kan alltid radera cookies från oss igen. Läs mer här.

 

Om Cookies

Cookies används idag på de flesta hemsidor. Oftast är användandet av cookies nödvändigt för att kunna leverera en service på hemsidan.

Vi använder bland annat cookies för att förbättra användarvänligheten på hemsidan med att utarbeta statistik över hur brukaren använder hemsidan.

Cookies är en liten datafil som hemsidan sparar på den utrustningen (dator, smartphone, tablet mm.) som brukaren använder vid besök på Ruby Travel’s hemsida.

De cookies som används på Ruby Travel’s hemsida är inte skadliga och kan inte heller sprida virus eller andra farliga program.

Ruby Travel’s hemsida använder både session cookies och persistent cookies. Vid användning av sessions cookies talar man om en tillfällig lagring som innebär att de cookies ifråga raderas så fort användaren stänger sin browser.

Persistent cookies lagras i längre tid och blir kvar på användarens utrustning efter att browsern är stängd. Oftast kan du se på sin browsers internetinställningar vilka cookies det är tal om och hur lång tid de lagras.

 

Ruby Travel använder följande cookies:

Google Analytics

Dessa cookies insamlar information om trafiken på hemsidan och används till webbstatistik och till att förbättra användarvänligheten på hemsidan. Du kan läsa mer om Google Analytics användning av cookies här.

Magento

Vår hemsida styrs av programmet Magento som använder enskilda cookies. Ingen av dessa cookies innehåller personlig information, men är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt.

Tredje parts cookies

När du använder vår hemsida kommer vi under sommartider använda innehåll från andra hemsidor där cookies är utanför vår kontroll. Vi använder bland annat kartor från Google Maps och länkar till Facebook.

 

Samtycke för användning av cookies

Som det framgår ovan använder Ruby Travel cookies på hemsidan.

Din användning av Ruby Travels hemsida är betraktat som ditt samtycke till att det via hemsidans användning av cookies kan lagras information på din utrustning i anslutning till ditt besök och användning av hemsidan. 

Om du som användare inte samtycker till användning av cookies kommer det innebära att hemsidan inte kommer fungera korrekt.

Om du vill ta tillbaka ditt samtycke för användning av cookies kan det göras vid att ändra inställningarna i din browser som beskrivet nedanför.

 

Hur tar jag bort cookies?

Du kan alltid ta bort oönskade cookies i din browsers internetinställningar.

Nedanför hittar du en länk till hur du raderar cookies via din browser.

 

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Alla flashcookies – oavsett browsertyp

 

Varför informeras det om hemsidans användning av cookies?

Alla europeiska hemsidor är förpliktade att informera om vilka cookies som distribueras på användarens utrustning.

För danska hemsidor följer användaren förordning nummer. 1148 av 09/12/2011 som är utställd i följe av § 9 och § 81, stk. 2, i lag nummer 169 av 3 mars 2011 om elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Förordningen implementeras därav artikel 5, stk. 3 i e-databeskyddelsedirektiv, direktiv 2002/58/EF som ändrat vid direktiv 2009/136/EF.

Information om den aktuella hemsidans användning av cookies ska stämma överens med ovannämnda förordning , som ställer kravet om att det ska hämtas in ett informerat samtycke från användaren, när hemsidan önskar att lagra cookies på användarens IT-utrustning.

Du kan läsa mer om förordningen här.

Det finns en utarbetad vägledning till förordningen som du kan läsa här.

Har du fler frågor angående Ruby Travel’s användning av cookies på hemsidan, kan du ringa på telefon +45 861 535 99 eller skicka ett mail till ruby@ruby-rejser.dk.